Verkeerschaos blijft uit

De werkzaamheden rondom De Mandt hebben de afgelopen twee weken niet tot grote problemen geleid. Het is druk en af en toe chaotisch, maar gelukkig houden mensen rekening met elkaar.

Wij zien dat veel ouders de afgelopen twee weken hebben meegeholpen om de schoolomgeving verkeersveilig te houden. Hierdoor hebben de werkzaamheden en het afsluiten van de Kriekenstraat gelukkig (nog) niet geleid tot een verkeerschaos.

Daar  willen wij u voor bedanken:

  • Allereerst alle ouders en verzorgers die hun auto hebben laten staan en te voet of met de fiets de kinderen komen brengen en halen. Dat helpt enorm. Onze tellingen laten zien dat er de afgelopen weken meer is gefietst dan voorheen. Dat is grote klasse, zeker gezien het winterweer. 
  • Ook willen wij alle automobilisten bedanken die zich aanpassen, rustig rijden en goed opletten. We zien dat ook dit sterk bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
  • Daarnaast willen wij de mensen van handhaving (politie en BOA) bedanken. Zij zijn vaak zichtbaar aanwezig en zullen ook de komende tijd een oogje in het zeil houden.

Laten we dit de komende tijd volhouden. Zo zorgen wij samen voor een veiligere schoolomgeving. 

Vanuit de Verkeerscommissie houden wij de situatie in de gaten en proberen ook ons steentje bij te dragen. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente, politie en BOA en nemen met hen contact op als dat nodig is. Zo hebben wij bijvoorbeeld afgelopen week nog aangedrongen op een betere gladheidsbestrijding. 

Valt u iets op, ergert u zich aan iets of heeft u een goed idee, laat het ons weten en wij gaan ermee aan de slag!