Veel verkeershinder vanaf 14 januari

Het eerste half jaar van 2019 zal er veel overlast zijn voor het autoverkeer rondom De Mandt. Om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken, worden in deze periode bouwwegen, rioleringen, kabels en leidingen aangelegd.

In haar bewonersbrief legt de aannemer uit wat er in de eerste fase (circa 5 weken vanaf 14 januari) precies gaat gebeuren. De Kriekenstraat wordt dan volledig afgesloten waardoor de grote parkeerplaats en de appartementen alleen bereikbaar zijn via de toerit aan de Burg. Verdaasdonkstraat. Dit betekent dat alle auto’s die hier inrijden ergens moeten keren om vervolgens via dezelfde weg terug te rijden. Ook wordt de Burg. Verdaasdonkstraat ter hoogte van de Kriekenstraat versmald en komen er tijdelijke verkeerslichten.

Dit gaat onherroepelijk leiden tot een chaotisch verkeersbeeld en veel oponthoud voor het autoverkeer. Ook vrezen wij dat het hierdoor een stuk onveiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

Daarom vragen wij u met klem het volgende:

  • Breng en haal uw kinderen alstublieft zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Voor veel ouders zal dit door de opstoppingen sneller zijn dan met de auto. Bovendien is lopen of fietsen veel veiliger omdat u de verkeersdrukte volledig kunt omzeilen via het Lange Vughtpad en de Espakker.   
  • Rijd langzaam met uw auto en let goed op (overstekende) fietsers en voetgangers. De situatie zal vaak onoverzichtelijk zijn waardoor u al snel een kind over het hoofd ziet. Dit geldt in het bijzonder wanneer u in- en uitparkeert. De kans is groot dat zich dan kinderen achter uw auto bevinden die u niet kunt zien in de achteruitkijkspiegels.   
  • Blijf kalm als het even niet opschiet en houd rekening met elkaar. Irritaties en boze reacties leiden al snel tot gevaarlijke situaties.     

Laten we er samen voor zorgen dat de schoolomgeving ook tijdens de werkzaamheden veilig is voor onze kinderen.