Veel te doen tijdens Verkeersweek 2017

De gezamenlijke Verkeersweek van De Wegwijzer en De Springplank zit er weer op. In de week van 8 t/m 12 mei hebben alle groepen zich op verschillende manieren bezig gehouden met het thema “verkeer”.

Groene Voetstappen
Zo hebben (bijna) alle groepen deze week meegedaan aan het project “Groene Voetstappen”. We hebben de kinderen gevraagd om zoveel mogelijk op een groene manier naar school te komen.Dus liever even niet met de auto. Doel hiervan is om de kinderen en hun ouders/verzorgers er meer bewust van te maken dat de auto vaak niet nodig is. Door lopend of fietsend naar school te komen, wordt de schoolomgeving veiliger en bovendien is bewegen gezond. Daarnaast is het goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit. 

Ten opzichte van heel Breda komen de leerlingen van De Wegwijzer vaker met de auto naar school. Wellicht heeft dit iets te maken met het feit dat onze school nog midden tussen de weilanden ligt, waardoor de afstanden gemiddeld wat groter zijn. Ook zitten de beide groepen 8 niet in de cijfers. Juist deze groepen komen het meest (zelfstandig) lopend of  fietsend. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat onze scholen het in 2013 iets beter deden met 26% autogebruik. 

Uit bovenstaand plaatje blijkt dat de oudere groepen inderdaad meer fietsen en (gelukkig) veel minder vaak met de auto worden gebracht.  

Nog veel meer activiteiten
Daarnaast is met een echte brandweerauto aandacht besteed aan de dode hoek bij vrachtwagens, was er een ambulance-team  en een auto-ambulance.

Ook hebben de kinderen hun fietsvaardigheid geoefend en hebben een aantal kinderen een skateklinic gevolgd.

De groepen 7 tenslotte hebben het praktisch fietsverkeersexamen van VVN gedaan. De meeste kinderen zijn geslaagd, enkelen mogen een herkansing doen.

Onder foto’s ziet u een bredere foto-impressie van de Verkeersweek op beide scholen.