Frisse start in het nieuwe schooljaar

Ook dit jaar zet Verkeerscommmissie De Mandt zich weer in voor een verkeersveilige schoolomgeving. Dit doen we samen met beide scholen, Kober, de gemeente en de wijkagent. Maar het allerbelangrijkst bent u, de ouders en verzorgenden! Het brengen en halen van de kinderen zorgt immers voor de grootste verkeersdrukte rondom de school. De verkeersveiligheid tijdens deze momenten hangt daarom sterk af van uw verkeersgedrag. Als iedereen zich aan een paar simpele regels houdt, dan houden we het samen veilig!

Een tweede speerpunt van de Verkeerscommissie dit jaar is de definitieve inrichting van de schoolomgeving. Nu de Waterdonken in snel tempo worden afgebouwd, beslist de gemeente ook hoe de wegen rondom de school er straks uit komen te zien. Wij praten hierover mee.

Daarnaast ondersteunen wij de scholen bij de uitvoering van verkeersactiviteiten. Zo staan de volgende activiteiten al direct na de herfstvakantie op de agenda:

  • De Springplank: Verkeersweek, inclusief check fietsen en fietsverlichting. 
  • De Wegwijzer: Groene voetstappen (landelijke bewustwordingsactie met aandacht voor klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid) en aandacht voor de zichtbaarheid in het verkeer, inclusief een check van de fietsverlichting).