Veelgestelde vragen (FAQ)

Mijlpalen Verkeerscommissie De Mandt

De afgelopen jaren heeft de Verkeerscommissie heel wat bereikt. Zo hebben wij samen met de gemeente Breda actief meegewerkt aan de volgende verbeteringen (zie ook het onderstaande kaartje):

 1. De aansluiting van het fietspad aan de zuidzijde van De Mandt op de Espakker is verbeterd: er zijn ‘verkeersdruppels’ met paaltjes geplaatst aan beide zijden van het fietspad. Hierdoor kunnen auto’s het fietspad niet oprijden en worden fietsers gewaarschuwd dat het fietspad ophoudt.
 2. De beplanting langs de Espakker ter hoogte van de aansluiting met het fietspad en voetpad aan de zuidzijde van De Mandt is weggehaald. Hierdoor kunnen voetgangers doorlopen zonder te hoeven oversteken;
 3. Het Hofpad en de Espakker tot aan het fietspad aan de noordzijde van De Mandt’, zijn tot ‘fietsstraat’ verklaard (de eerste in Breda !!). Dit betekent dat auto’s te gast zijn en fietsers voorrang hebben.
 4. De Hoolstraat is verhoogd met een drempel ter hoogte van de aansluiting op het Hofpad.
 5. De Espakker is aangepast ter hoogte van De Mandt zodat doorgaand verkeer rekening moet houden met het fiets- en voetgangersverkeer op het gedeelte van de Espakker dat tot fietstraat is verklaard.
 6. De verlichting op de B. Verdaasdonkstraat is versneld aangebracht.
 7. Opening Kiss & Bike zone op het plein bij de ingang naar de Bibliotheek (noordzijde).
 8. Het fietspad aan de noordzijde van De Mandt is versneld afgemaakt.
 9. Aanleg van de markering ‘schoolzone’ op de B. Verdaasdonkstraat, ter hoogte van het kruispunt met het fietspad (dit was een voorstel van de Verkeerscommissie).
 10. Aanleg van de hellingsbaan op het schoolplein (in overleg met de schoolbesturen).
 11. Aanpassen van de fietsoversteek over de B. Verdaasdonkstraat waardoor fietsers nu voorrang hebben.

successen per 1 nov 2015

Andere activiteiten waar we trots op zijn:

 • Realiseren fusie tussen de verkeerswerkgroepen van beide scholen. Hierdoor kunnen we nu als Verkeerscommissie De Mandt nog effectiever optreden: samen bereik je immers meer dan alleen!
 • 3x een Verkeersfolder gemaakt en uitgedeeld aan ouders en betrokkenen.
 • 2x een verkeersenquête gehouden onder ouders met inventarisatie van de (soort) verkeersstromen van en naar de scholen.
 • 2x uitvoeren van snelheidsmetingen van het autoverkeer op de Espakker.
 • 2x uitvoeren van een verkeersschouw van de situatie rondom De Mandt.
 • Deelname aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) door De Springplank (vanaf 2009) en De Wegwijzer (vanaf 2014).
 • Meewerken aan de organisatie van jaarlijkse verkeersweek op beide scholen.
 • Leggen van contacten met betrokkenen (gemeente, wijkagent, buurtpreventie, de MT’s van beide scholen en De Mandt) en in overleg komen tot genoemde verbeteringen.
 • Het realiseren van onze eigen website: verkeerscommissiedemandt.nl.

De Verkeerscommisise vergadert circa 3x per jaar en neemt 3x per jaar deel aan de vergaderingen van BVL.

Er zijn een aantal zaken waar we ons de komende periode vooral op willen richten:

1. Constant de vinger aan de pols voor een veilige schoolomgeving
Op het gebied van de schoolomgeving hebben we al veel bereikt (zie ook onder de vraag ‘Wat heeft de Verkeerscommissie inmiddels bereikt?’). Toch blijven wij continu de vinger aan de pols houden en houden wij onze ogen en oren open om (nieuwe) knelpunten in beeld te brengen. Zeker in een nieuwbouwwijk die zich nog steeds ontwikkelt, is dit van groot belang. Ook de directe schoolomgeving gaat de komende tijd nog flink veranderen. Daarom zijn we in gesprek met de gemeente om ervoor te zorgen dat de definitieve inrichting van de schoolomgeving  optimaal bijdraagt aan de verkeersveiligheid rondom de school. 

U kunt ons hierbij helpen: heeft u een klacht, een opmerking of een suggestie om de verkeerssituatie te verbeteren, laat het ons dan weten via een berichtje op deze site. Dan kunnen wij samen met de schoolbesturen, de gemeente, de wijkagent en andere partners op zoek naar een passende oplossing.

Dit is ook meteen de belangrijkste reden dat we een eigen website hebben gemaakt. Zo kan iedereen ons eenvoudig vinden en kunnen wij u op de hoogte houden. Daarom zetten wij er ons de komende tijd voor in dat de website bij zoveel mogelijk ouders/verzorgers bekend wordt.

2. Veilig(er) verkeersgedrag van ouders die met de auto hun kind(eren) brengen en halen
Wij merken dat de schoolomgeving nog een stuk veiliger zou zijn als iedereen zich aan een paar simpele regels houdt. Daarom zullen wij ons blijven inspannen om ouders en verzorgers te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen  komen. Nu het rond 8:30 een stuk drukker is geworden doordat beide scholen vanaf dit schooljaar tegelijkertijd beginnen, is dit een nog groter zorgpunt geworden. 

U kunt al enorm helpen als u rekening houdt met de volgende simpele regels:

 • Houd uw snelheid in de gaten en rij alsjeblieft rustig in de buurt van de school. Er kan altijd plotseling een kind oversteken!
 • Rij niet met uw auto tegen het eenrichtingsverkeer in op de Kriekenstraat (kiss en ride). Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
 • Parkeer uw auto op minimaal 10 meter afstand van kruispunten. Dit geldt in het bijzonder voor de fietsoversteek over de B. Verdaasdonkstraat. Hierdoor zien automobilisten het fietspad en kruisende fietsers veel beter. Ook overstekende kinderen kunnen zo veel beter zien of er auto’s aankomen.
 • Parkeer uw auto zo weinig mogelijk op de parkeerplaatsen bij de westelijke uitgang van de school. De ruimte is daar beperkt, terwijl veel kinderen hier lopen en fietsen als de school begint of uitgaat. In- of uitparkerende auto’s kunnen dan voor gevaarlijke situaties zorgen.
 • Parkeer uw auto niet (half) op het voetpad met de blindengeleidestrook langs de Kriekenstraat. Daardoor moeten (jonge) voetgangers vaak tussen de auto’s en over de weg lopen. Dit is gevaarlijk, zeker omdat hier ook regelmatig auto’s tegen het eenrichtingsverkeer in rijden. En door de geparkeerde auto’s is het voor slechtzienden praktisch onmogelijk om de school te bereiken.

FAQ aandachtspunten

3. Meer kinderen en ouders op de fiets
Veel problemen ontstaan door de vele (fout geparkeerde) auto’s waarmee de kinderen worden gebracht en gehaald. ’s Ochtends is het door de gelijke schooltijden nog een stuk drukker geworden rondom de school. Daarom stimuleren wij ouders en kinderen om zoveel mogelijk te fietsen en te lopen. Niet alleen wordt de schoolomgeving daardoor veiliger, het biedt meer voordelen:

 • Fietsende kinderen zijn fitter en gezonder. Leerprestaties nemen hierdoor toe.
 • Kinderen leren al vroeg om (onder begeleiding) deel te nemen aan het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot minder ongevallen, wanneer zij later zelfstandig naar de middelbare school gaan fietsen.
 • Fietsen is leuk en zorgt voor meer sociale contacten met andere (fietsende) kinderen.

4. Het leveren van een bijdrage aan de verkeerseducatie op de scholen
Jong geleerd is oud gedaan! Dat geldt zeker ook voor het aanleren van verkeersinzicht en deelname aan het verkeer. Daarom ondersteunen wij de leerkrachten van beide scholen bij de verkeerseducatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van de jaarlijkse Verkeersweek.

Bij de Kiss & Ride zone kunt u met de auto kort stilstaan om uw kind veilig uit te laten stappen. Zo hoeft u niet te parkeren en kunt u snel weer verder rijden. De zone ligt langs het schoolplein aan de zuidkant van De Mandt, aan de Kriekenstraat. Deze straat is een eenrichtingsweg die u alleen vanuit de zuidkant van het gebouw kunt inrijden en die u aan de westzijde (Burgemeester Verdaasdonkstraat) weer verlaat. NB. U mag langs de Kriekenstraat niet (half) op de stoep parkeren op de blindegeleidestrook !! 

Zie ook de verkeersfolder De Mandt.

De Kiss & Bike zone geeft de plek aan (gemarkeerd door een bord) waar u uw kind kunt afzetten als u met de fiets naar school komt. Uw kind gaat vandaar te voet naar de groep of zet eerst zijn/haar fiets op het schoolplein. Het is de fietsvariant van de Kiss & Ride zone voor auto’s. Met deze fietszone willen de scholen en de gemeente het fietsen van/naar school extra onder de aandacht brengen en stimuleren.

De Kiss & Bike zone vindt u aan de noordzijde van het gebouw op het plein voor de ingang naar de bibliotheek en de gymzaal. Zie ook de verkeersfolder De Mandt.

De Kriekenstraat kunt u met de auto alleen aan de zuidkant van het gebouw inrijden. Het is dus verboden om vanaf de westzijde van De Mandt de Kriekenstraat in te rijden! Hierdoor blijft de situatie (ook voor voetgangers en fietsers) overzichtelijk, ontstaan er geen gevaarlijke situaties bij de bochten en werkt de Kiss & Ride het best. Zie ook de verkeersfolder De Mandt.
De verkeerscommissie van De Mandt is in de huidige situatie geen voorstander van het inzetten van klaar-overs bij de fietsoversteek over de Burgemeester Verdaasdonkstraat. Behalve een kruising met een autoweg is het ook een kruising tussen twee fietspaden. Er zijn daarom minstens drie klaar-overs nodig bij deze oversteek. Omdat de scholen verschillende begin- en eindtijden hebben, vraagt ieder breng- en haalmoment om minstens een half uur aan inzet van klaar-overs. Dit betekent elke dag een flink aantal vrijwilligers en een grote organisatie er om heen. Bovendien is het zo dat sinds de gemeente de oversteek anders heeft ingericht (overstekende voetgangers en fietsers hebben nu voorrang), de situatie een stuk veiliger is geworden.
U mag hier niet met de auto op het trottoir gaan staan. Hierdoor worden mensen die afhankelijk zijn van de blindegeleidestrook sterk gehinderd. Maar ook andere voetgangers, waaronder veel kinderen, worden hierdoor gedwongen om over de straat te lopen en dat is onveilig. Het best kunt u uw auto gewoon op de grote parkeerplaats parkeren. Hier is (meestal) plaats genoeg en hier staat uw auto niemand in de weg. En als het echt niet anders kan, parkeer uw auto dan helemaal op de weg en houd het trottoir vrij.  Zie ook de verkeersfolder De Mandt.
In de verkeersfolder De Mandt staat beschreven waar leerlingen hun fiets kunnen neerzetten. Op het schoolplein zijn fietsaanleunbeugels aanwezig waartegen de fiets kan worden neergezet.

 • Leerlingen van de Springplank en leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Wegwijzer zetten hun fiets op het schoolplein aan de noordoost-zijde van De Mandt (aan de kant van de Espakker).
 • Leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Wegwijzer zetten hun fiets op het schoolplein aan de westzijde van het gebouw (aan de kant van de Burgemeester Verdaasdonkstraat).

 

Back to Top