Alternatief ontwerp westzijde ingediend

Verkeerscommissie De Mandt heeft met instemming van beide scholen een alternatief ontwerp voor de westzijde van de school ingediend bij de gemeente. Ook Kober en de wijkagent kunnen zich vinden in dit ontwerp. Ons ontwerp kent de volgende voordelen ten opzichte van het ontwerp van de gemeente:

  1. Wij sluiten de Kriekenstraat zuidelijker aan op de Burg Verdaasdonkstraat en zien af van het door de gemeente ingetekende circuit voor het autoverkeer van noord naar zuid. Hierdoor ontstaat ruimte voor een afgeschermd plein (1) bij de westelijke ingang voor wachtende ouders, kinderen en fietsen. Tevens kan nu een trottoir (2) worden gerealiseerd voor de ingang van de appartementen (in plaats van direct vanuit de deur de straat op te moeten lopen). Ook kunnen een verhuiswagen of nood- en hulpdiensten hiervan gebruik maken zonder de weg te blokkeren. Bovendien er is meer ruimte voor groenvoorzieningen. Daarnaast betekent dit dat auto’s vanaf de Burg. Verdaasdonkstraat niet via het circuit kunnen keren waardoor de hoeveelheid autoverkeer bij de westelijke ingang naar verwachting flink afneemt ten opzichte van het ontwerp van de gemeente.
  2. Doordat in ons voorstel de huidige verkeerscirculatie in takt blijft (eenrichtingsverkeer Kriekenstraat via de P&R), neemt het aantal conflictpunten tussen auto’s onderling én tussen auto’s en fietsers af en wordt de situatie voor auto’s en fietsers overzichtelijker. Bovendien blijft het huidige P&R-concept overeind. Omdat hierdoor meer autoverkeer via de grote parkeerplaats wordt geleid, mag worden verwacht dat hier ook meer zal worden geparkeerd  i.p.v. langs de weg. 
  3. Voor fietsers en voetgangers zijn er meer logische routes waarbij veel minder hoeft te worden gemengd met het autoverkeer.

Alternatief ontwerp Verkeerscommissie

Daarnaast worden in ons ontwerp de vier opgeheven parkeerplaatsen op het pleintje (1), net als in het ontwerp van de gemeente, in de directe nabijheid gecompenseerd van de schoolingang, Kober en de ingang van de appartementen (3). In- en uitparkeren tijdens het brengen en halen zal nu echter veel minder gevaarlijk zijn dan in de huidige situatie omdat het autoverkeer en fietsers en voetgangers in ons ontwerp veel beter van elkaar gescheiden zijn.

Binnenkort gaan we hierover verder in gesprek met de gemeente.